برگزاری جلسه بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان عنبرآباد


جلسه هماهنگی برای انجام بیمه محصولات کشاورزی در تمام زیربخش ها با حضور محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد ، ولی اله افشاری معاون خدمات بیمه ای منطقه جنوب کرمان و همکارانشان در صندوق بیمه کشاورزی عنبرآباد ،روسای مراکز خدمات و رئیس اداره ترویج ،حسب دعوت مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس محسن طاهری مدیر جهادکشاورزی شهرستان در این جلسه بر اطلاع رسانی و ترغیب کشاورزان برای بیمه نمودن محصولات خود تأکید کردند.طاهری در ادامه بیان کردند: با توجه به اینکه اکثر محصولات نوبرانه ما تولید خارج از فصل هست به همین لحاظ دارای ریسک و خطرپذیری هستند و احتمال مواجه شدن با حوادث غیرمترقبه از قبیل تگرگ ،سیل ،سرمازدگی و غیره وجود دارد لذا ضرورت دارد کشاورزان با مراجعه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقر در شهرستان عنبرآباد ،نسبت به بیمه نمودن محصول خود اقدام نمایند .مدیر جهادکشاورزی ادامه داد: با توجه به اطلاعات موجود درصد بیمه دام در منطقه پایین می باشد و دامداران بایستی ضمن هویت گذاری دام های خود نسبت به بیمه نمودن دام ها اقدام نمایند تا در زمان وقوع حوادث مشمول دریافت بخشی از خسارت خود گردند.همچنین مدیر جهادکشاورزی از کارشناسان پهنه و روسای مراکز خدمات خواست حتی الامکان ارائه خدمات به متقاضیان را منوط به انجام بیمه محصولات نموده و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت پذیرد .طاهری افزود:از کشاورزان درخواست داریم در صورتی که پیشنهادی در خصوص انجام نوعی بیمه خاص یا موارد دیگر دارند به مراکز خدمات ارائه ، تا در ستاد بیمه استانی مطرح وپیگیری شود.همچنین در ادامه مهندس ولی اله افشار، معاون خدمات بیمه ای منطقه جنوب کرمان در خصوص بحث های تخصصی بیمه توضیحاتی ارائه نمودند و اعلام کردند در هر زمان کشاورزان و کارشناسان در خصوص موارد بیمه ای اعلام نیاز نمایند در منطقه حاضر و آماده هر گونه همکاری هستیم و برای رونق بخش کشاورزی هر گونه پیشنهاد از طرف مدیریت و مراکز خدمات که منجر به بهبود عملکرد گردد را از طریق مرکز پیگیری می نماییم .

  نظرات