مگس میوه مدیترانه ای تهدیدی علیه باغات مرکبات عنبرآباد

 


مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآبادگفت: با توجه به مشاهده آفت مگس میوه مدیترانه در باغات کوهپایه ای دهستان های امجز و جبالبارز جنوبی ، کشاورزان نسبت به کنترل و جلوگیری از خسارت به توصیه های کارشناسان جهادکشاورزی عمل نمایند.به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پی بازدید از باغات مرکبات اظهارداشت: طی ردیابی و‌ پایش باغات منطقه ،قریب به ۳۶۰ هکتار مرکبات در مناطق کوهپایه ای دهستان امجز و جبالبارز جنوبی به آفت مگس میوه مدیترانه ای آلوده شده است.محسن طاهری در ادامه بیان کرد : این آفت در تابستان فعالیت خود را از درختانی نظیر هلو و انجیر شروع کرده و با اتمام میوه های تابستانی در شهریور ماه خود را به باغات مرکبات نواحی کوهپایه رسانده و زیر پوست میوه با فرو کردن تخم ریز خود تخمگذاری میکند که تخمها پس از تفریخ و به مرحله لارو درآمدن از میوه تغذیه کرده و فساد و‌گندیدگی ایجاد می کند .وی افزود: خسارت این آفت بسیار زیاد و حیاتی است به دلیل اینکه به میوه آن هم در مرحله رنگ پذیری خسارت می زند.مدیر جهاد کشاورزی عنبراباد گفت: کشاورزان برای کنترل و جلوگیری از خسارت آفت ، بایستی در باغات خود تله جهت ردیابی نصب کنند و حتی الامکان میوه ها را زود برداشت و به سردخانه منتقل یا به بازار عرضه کنند و پس از برداشت ، میوه های آلوده و میوه های ریخته شده زیر درخت جمع آوری و در عمق ۴۰، ۵۰ سانتیمتری خاک دفن شود. همچنین در نقاطی که جمعیت این آفت طغیانی است با سم مالاتیون ۲ در هزار و دیپترکس ۱.۵ در هزار قبل از طلوع آفتاب ،داخل و بیرون تاج درخت سمپاشی شود واستفاده از تله های جلب کننده جهت مبارزه ۸۰ عدد در هکتار می باشد که با نظر کارشناسان پهنه مربوطه انجام شود.مدیر جهادکشاورزی عنبرآباد اضافه کرد :در صورت عدم مبارزه و کنترل آفت ،با توجه به اینکه دامنه میزبانی گسترده ی در گونه های گیاهی مختلف اعم گرمسیری و سردسیری دارد لذا تهدیدی بسیار جدی علیه کشاورزی خصوصاً باغات مرکبات جنوب استان کرمان که منبع امرار و معاش و اشتغال خانوارهای بسیاری است خواهد بود.

  نظرات