معرفی ۴۰۷طرح کشاورزی با اعتبار ۱۳۹میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان عنبراباد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبراباد از معرفی ۴۰۷طرح زراعی، باغی،گلخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی با اعتبار۱۳۹میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان حوزه شهرستان عنبراباد در سال زراعی جاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبراباد مهندس محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در حاشیه بازدید از مزارع این شهرستان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۸۵نفر از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی برای اخذ تسهیلات طرح سرمایه در گردش دربخش زراعی با اعتباری بالغ بر ۷۰میلیارد تومان از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بانک کشاورزی شعبه عنبرآباد معرفی شده اند .طاهری افزود :در بخش باغی و گلخانه های جالیزی نیز تعداد ۱۰۵طرح با اعتباری بالغ بر۱۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش نیز از طریق کارگروه فنی تصویب و جهت اخذ تسهیلات برای بهره برداران به بانک عامل ابلاغ گردیده است تا کشاورزان بتواند با دریافت تسهیلات نسبت به کشت گلخانه خود اقدام کنند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد بیان داشت: یکی سیاست های وزارت جهاد کشاورزی احداث و توسعه کشت های گلخانه ای است که از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۶طرح به میزان ۸هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان در کارگروه شهرستانی و استانی تصویب و با بانک معرفی و اکنون طرح های مذکور بین۲۰تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.طاهری وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی حلقه تکمیل کننده بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود : در حوزه سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان عنبرآباد اقدامات خوبی صورت گرفته است و در سال جاری با توجه به شعار رونق تولید و تحقق این شعار تعداد ۶طرح بسته بندی و ۵طرح سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی با ظرفیت ۱۷۰۰۰تن با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیاردتومان نیز از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی به از طریق کارگروه سرمایه گذاری سازمان تصویب و به بانک کشاورزی معرفی شده اند امیدواریم با راه اندازی این طرح ها گامی در اشتغال زایی برداریم .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد از کشاورزان و بهره برداران متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بوده اند درخواست کرد جهت تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات مربوطه خود به بانک کشاورزی شعبه عنبرآباد مراجعه کنند .

  نظرات