هدف گذاری تولید ۷۵۰۰ تن کلزا در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت:در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در جنوب کرمان برنامه کشت کلزا به میزان ۳۰۰۰ هکتار و تولید ۷۵۰۰ تن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس محمدرضا ساردویی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان عنوان کرد: برابر برنامه های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ضریب خودکفائی در تولید محصول استراتژیک کلزا در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در جنوب کرمان، برنامه کشت به میزان ۳۰۰۰ هکتار و تولید ۷۵۰۰ تن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.وی افزود: مطابق برنامه تکلیفی برای تأمین بذر ارقام سازگار و اصلاح شده ، سم علف کش بوتیزان استار اقدام و در حال ارسال به منطقه می باشد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان تاکید کرد: با عنایت به شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه و قابل توجه بودن میزان خروج سالیانه ارز از کشور برای واردات روغن و نقش آن در اهمیت سبد غذایی و از طرفی تأکید مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت خودکفایی در تولید روغن کشور ضرورت ایجاب می‌کند که مجموعه بخش کشاورزی (دولتی، خصوصی و کشاورزان عزیز) در تحقق این مهم با اولویت و حساسیت از هیچ تلاشی فروگذاری ننمایند. وی افزود: در این راستا به منظور تحقق عملیات تکلیفی و اجرای هرچه مطلوبتر بهزراعی تولید، رعایت نظارت و توصیه های فنی ذیل قابل تأمل می باشد.
۱-هرچه سریعتر کشاورزان با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی و ارتباط با کارشناسان پهنه نست به عقد قرارداد کاشت ، اخذ حواله بذر، سم علف کش و برنامه‌ریزی برای دریافت کود مورد نظر اقدام نمایند.
۲-با توجه به ظرفیت مناسب ریزدانه کارهای کلزا در منطقه و همچنین خدمات مکانیزاسیون مهاجر و فعال در منطقه در فصل زراعی، کاشت به صورت خطی و کم خاکورزی توصیه می گردد.
۳-به منظور صرفه جویی در مصرف آب ، کود و هزینه های کارگری و افزایش حداقل ۵۰ درصدی عملکرد توسعه آبیاری تحت فشار، نوار تیپ در الویت می باشد.
۴-برابر تجربیات سنوات گذشته و نتایج عملی مصرف ۴ تا ۵ کیلو گرم بذر در هکتار از ارقام تراپر، هایولا، دلگان وRGS توصیه می گردد.
۵-به منظور کاهش ریسک خطر و حفظ محصول در مقابل خسارت احتمالی ناشی از حوادث غیرمترقبه پوشش بیمه ای محصول توصیه و ضروری می باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در ادامه اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی هرکیلو کلزای تولیدی با احتساب ۲ درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۷۸ هزارریال تعیین و ابلاغ گردیده است امید است که کشاورزان همچنان سنوات گذشته با مشارکت مؤثر و قابل ستایش خود در جهت تحقق اهداف کمی خودکفائی این محصول استراتژیک و ناکامی دشمنان قسم خورده این مرز و بوم نهایت تلاش خود را مبذول دارند.

  نظرات