ابطال ۱۳ گواهی ثبت ماده کودی غیر استاندارد


مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: برابر گزارش مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ، گواهی ثبت ۱۳ ماده کودی جدید به دلیل غیر استاندارد بودن ابطال گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان دکترفرامرز رستگاری مدیر امور زراعت سازمان عنوان کرد: در راستای سیاست های اجرایی و برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی تولید بر اساس تقاضای بازار هدف و الگوی تغذیه مصرف کننده با تولید محصول سالم و گواهی شده از جمله شاخص‌های برنامه ششم توسعه می باشند.رستگاری افزود: علاوه بر عملیات بهزراعی مطلوب و انتخاب الگوی کاشت تقاضا محورانه به طور قطع تعیین تولید محصول سالم در گام اول مستلزم تغذیه متعادل عناصر غذایی و استفاده از کودهای آلی و معدنی استاندارد و گواهی شده می باشد.و در جنوب کرمان به لحاظ الگوی کاشت، تولید محصولات خارج از فصل نوبرانه، ماهیت تولید و مصرف تازه خوری محصولات اهمیت موضوع را دوچندان می‌نماید و از آنجائیکه افزایش کمی و کیفی تولید در کوتاه مدت و خارج فصل با مصرف متنوع، کافی و به موقع کودها محقق می‌گردد می‌بایست در انتخاب، شناخت، زمان و میزان مصرف کود ها نهایت دقت را به عمل آورد.مدیر زراعت سازمان اظهارداشت: از سال زراعی ۹۵-۹۴ با تشکیل کارگروه‌های پایش استانی و شهرستانی تاکنون اصالت بیش از ۴۲۰ فرمول کودی تقاضا محور ، آنالیز کیفی و راستی‌آزمائی لیبل و محتوی مواد کودی با ارسال ۳۹۲ فرمول کودی به مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام و فرآیند کار همچنان با جدیت در دستور کار و اولویت جهاد کشاورزی قرار دارد وضمن اینکه طی همین مدت با همکاری سازمان صمت و همکاری موثر تعزیرات حکومتی بیش از ۵۱ مورد تخلف در سطح منطقه و ملی پیگیری منجر به صدورحکم گردیده است.وی اضافه کرد: به لحاظ گستردگی و تنوع کشت و تولید محصولات خارج از فصل میزان تقاضا، مصرف و تنوع انواع مواد کودی نیز در این منطقه نسبت به سایر نقاط کشور بسیار بالا، شاخص و قابل توجه می باشد.رستگاری تصریح کرد: در سنوات اخیر با شرایط ومحدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها، غیرفعال شدن دفاتر نمایندگی و شرکت¬های وارد کننده محصولات استاندارد و برند متاسفانه میزان سوءاستفاده شبکه‌های دلالی، افرادسودجو، کلاهبرداری، دستکاری در ترکیب و محتوی مواد کودی افزایش یافته است.مدیر زراعت سازمان از موارد سوءاستفاده و تخلف در زمینه فروش کود به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-فروش کود بدون گواهی ثبت مواد کودی و یا فروش چند فرمول مشابه بایک گواهی ثبت مواد کودی
۲-فروش موادکودی دارای گواهی ثبت مواد کودی اما با کیفیت پایین و غیر استاندارد
۳- فروش مواد کودی غیراستاندارد به نام برندهای معتبر خارجی که در کشور نمایندگی فعال ندارند.
۴- کلاهبرداری و سوءاستفاده از طریق دستکاری و اختلاط مواد کودی به این صورت که برخی از این افراد سود جو تحت عنوان بازاریاب، کشت قراردادی و خرید صادراتی، نظارت فنی و مشاوره از شرکت‌ها و افراد معتبر فعال در بازار نهاده های کشاورزی، مساعدت های نقدی برای پشتیبانی کشاورزان طرف قرارداد یا مشتری دریافت می کنند اما متاسفانه برای بدنام کردن شرکت‌ها و فرار از پرداخت مساعدت ها نسبت به دستکاری و تخلف در مواد کودی اقدام که در نهایت از یک طرف به کشاورزان خسارت تحمیل می کنند و از طرفی موجب بدنام کردن و فرار سرمایه گزاران از منطقه می گردند.وی در همین راستا مواردی را به کشاورزان متذکر شد:
۱-موادکودی مورد نیاز خود را از فروشگاه ها و نمایندگی های مجاز و فعال در منطقه تأمین نمایند.
۲-در موقع خرید با تأکید نسبت به دریافت فاکتور فروش از فروشگاه ها اقدام گردد.
۳-از خریدن موادکودی از افرادی که فروشگاه و مکان خاص عرضه ندارند جداً خودداری نمایند.
۴-در مصرف مواد کودی خصوصاً موادکودی مایع تحت عنوان اسیدهای آلی و محرک رشد که فاقد گواهی ثبت می باشند خودداری گردد.

مدیر زراعت سازمان تاکید کرد: برابر گزارش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، گواهی ثبت موادکودی ذیل به دلیل غیر استاندارد بودن ابطال گردیده ، ضمن اینکه مورد استفاده قرار نگیرد در صورت مشاهده نسبت به معرفی افراد متخلف اقدام گردد:
۱-کود سولفات منیزیم با شماره ثبت ماده کودی ۱۹۰۱۷۹ شرکت توزیع کننده امیران تجارت شروین
۲-کود مخلوط شیمیایی جامد با شماره ثبت ماده کودی ۱۸۰۲۷۹شرکت توزیع کننده امیران تجارت شروین
۳-کود مخلوط شیمیایی جامد با شماره ثبت ماده کودی ۴۲۰۷۰۳شرکت توزیع کننده امیران تجارت شروین
۴-کود مخلوط شیمیایی جامد با شماره ثبت ماده کودی ۳۶۶۲۰ شرکت توزیع کننده کود پوش صحرا
۵-کود شیمیایی گوگردی با شماره ثبت ماده کودی ۵۰۸۷ شرکت توزیع کننده کود پوش صحرا
۶-کود شیمیایی پتاسیمی ۳۰درصد با شماره ثبت ماده کودی ۲۷۹۵۲شرکت توزیع کننده سبزینه مارال یزد
۷-کود کامل ماکرو با شماره ثبت ماده کودی ۱۲۲۴۰ شرکت توزیع کننده سبزینه مارال یزد
۸-کود مخلوط شیمیایی مایع با شماره ثبت ماده کودی ۵۳۲۲۱ شرکت توزیع کننده دان نهال سبز
۹- کود آلی مایع با شماره ثبت ماده کودی ۲۰۳۹۱ شرکت توزیع کننده دان نهال سبز
۱۰- کودمخلوط شیمیایی جامد با شماره ثبت ماده کودی ۲۶۷۷۲ شرکت توزیع کننده دان نهال سبز
۱۱-کود مخلوط شیمیایی جامد با شماره ثبت ۶۹۲۱۰ شرکت توزیع کننده دان نهال سبز
۱۲- کود سوپرفسفات با شماره ثبت ماده کودی۳۶۶۳۰ شرکت توزیع کننده کود پوش صحرا
۱۳- کود آلی فسفاته با شماره ثبت ماده کودی ۴۵۶۶۴ شرکت توزیع کننده بهینه سازان خاک

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات