پیش بینی تولید ۳۷۰ تن محصول زیتون از باغات جنوب کرمان

مدیر امورباغبانی سازمان گفت: از سطح بیش از ۲هزارهکتار باغات زیتون پیش بینی میشود حدود ۳۷۰ تن محصول برداشت شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس منصور شریف مدیر امور باغبانی سازمان با اشاره به ۲۱۰۰ هکتار سطح کشت باغات زیتون جنوب کرمان افزود: از این سطح حدود ۴۱۰ هکتار نابارور و ۱۷۱۰ هکتار بارور می باشد.شریف اظهارداشت: برداشت زیتون از اوایل شهریور ماه بصورت کنسروی آغاز و تا اواخر آذر ماه با برداشت زیتون روغنی به پایان می رسد.وی افزود:از هر هکتار باغ زیتون بارور به طور متوسط ۲۲۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می گردد.مدیرباغبانی سازمان عنوان کرد: با توجه به اینکه زیتون درختی سال آور است پیش بینی می گردد امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید محصول ۸۰ درصد کاهش و از سطوح بارور حدود ۳۷۰ تن محصول برداشت شود که از این مقدار حدود ۱۵۰ تن جهت تهیه کنسرو به کارگاههای فرآوری مستقر در شهرستان جیرفت و خارج از استان منتقل و مابقی (حدود ۲۲۰ تن ) در مرحله رسیدگی کامل (سیاه شدن میوه) به منظور استحصال روغن برداشت و در گارگاههای روغن کشی مستقر در شهرستان جیرفت به فروش می رسد که از این مقدار حدود ۳۹ تن روغن استحصال خواهد شد.شریف تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد زیتون منطقه در شهرستان جیرفت به ویژه بخش جبالبارز شمالی تولید و برداشت می گردد که از این حیث این شهرستان قطب تولید زیتون منطقه است .

  نظرات