بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از دهستان مارز


به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان به اتفاق معاونین تولیدات گیاهی و دامی سازمان و هیئت همراه از باغات و مزارع شهرستان قلعه گنج بازدید کرد.در این بازدید رییس سازمان ضمن دیدار با همکاران مدیریت جهادکشاورزی به ارائه سیاست ها و برنامه های وزارت جهادکشاورزی و بررسی مشکلات و چالش های بخش کشاورزی شهرستان قلعه گنج پرداخت.در ادامه بازدید با حضور در جمع کشاورزان دهستان مارز از نزدیک مشکلات و پتانسیل های بخش کشاورزی مارز بررسی و بر توسعه هرچه بیشتر این منطقه تاکید کردند.

  نظرات