مهندس افروز به عنوان رئیس منطقه ۴ دفتر محیط زیست و سلامت غذا کشور منصوب شد


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، دفتر محیط زیست و سلامت غذا به منظور رصد و پایش و مدیریت آلاینده های ناشی از سموم ، کود های شیمیایی و عناصر سنگین ، پساب های بخش کشاورزی ، توسعه پایدار محیط زیست و مدیریت تغییرات اقلیم و برنامه ریزی جهت فعالیتهای تنوع زیستی در سال ۱۳۹۴ در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای استانها شروع به فعالیت نمود. یکی دیگر از وظایف مهم دفتر محیط زیست و سلامت غذا شناسنامه دار کردن و استاندارسازی محصولات کشاورزی می باشد.با توجه به تقسیم بندی دفاتر محیط زیست و سلامت غذای کشور به ۴ منطقه، طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهادکشاورزی مهندس محسن افروز رئیس دفتر محیط زیست و سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به عنوان مسئول منطقه ۴ کشور که شامل استان های اصفهان،جنوب استان کرمان،سمنان، قم،کرمان،مرکزی،یزد می باشد منصوب شد.

  نظرات