سه انتصاب در سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان صبح امروز مراسم تودیع و معارفه سه نفر از مدیران جهادکشاورزی شهرستان های کهنوج ،فاریاب و منوجان با حضور معاونین سازمان و کارکنان مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها برگزار گردید. در این مراسم طی حکمی مهندس حسین سالاری مقدم به عنوان مدیر جهادکشاورزی کهنوج منصوب واز زحمات مهندس علیرضا حیدری مدیر جهادکشاورزی کهنوج تقدیرمچنین احکام انتصاب مهندس محسن نوشادی به عنوان مدیر جهادکشاورزی منوجان و مهندس کوروش امیرمیجانی به عنوان مدیر جهادکشاورزی فاریاب صادر و به شهرستان محل خدمت معرفی شدند. گفتنی است مهندس کوروش امیرمیجانی قبل از این به عنوان مدیر جهادکشاورزی منوجان و مهندس حسین سالاری مقدم به عنوان مدیر جهادکشاورزی شهرستان فاریاب مشغول به خدمت بوده اند.

  نظرات