محصولات کشاورزی جنوب کرمان باید دارای برند جهانی باشند.

نماینده پنج شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کشاورزان به سمت برندسازی محصولات و بسته بندی مناسب بروند دنیا خواهان محصولات ما خواهد بود.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر منصور شکرالهی در جلسه هم اندیشی توسعه کشاورزی جنوب که با حضور رئیس سازمان و معاونین وی برگزار شد، اظهار داشت: جنوب کرمان یکی از قطب های اصلی کشاورزی در کشور محسوب می‌شود و از نظر ظرفیت و کیفیت تولید محصولات در کشور بی نظیر است. لذا اگر دولتمردان به ظرفیت های کشاورزی این منطقه توجه بیشتری داشته باشند می تواند ضمن تحول در زنجیره غذایی کشور، تحول اساسی در منطقه نیز ایجاد شود. دکتر شکرالهی خاطرنشان کرد :جنوب کرمان این روزها نیاز به اتحاد بیشتر و همچنین توازن اعتبارات و نیروی کار دارد لذا باید ادارات پنج شهرستان جنوبی را در بحث اعتبارات و نیروی انسانی بیشتر ببینیم .وی با اشاره به عملکرد خوب سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی با قدرت و بصورت تخصصی از کشاورزی منطقه،در جلسات استانی و وزارت جهاد کشاورزی دفاع کرده است و ما هم به عنوان پشتیبان باید از وی و برنامه های سازمان حمایت کنیم.وی بیان داشت : آب های آزاد خلیج فارس که در مجاورت منطقه ما قرار دارد یک ظرفیت و فرصت خوبی است برای صادرات، لذا باید ضمن برند سازی محصولات و بسته بندی مناسب زمینه صادرات محصولات از طریق آبهای آزاد را فراهم کنیم.وی ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی منطقه آزاد کشاورزی اظهار داشت: منطقه آزاد کشاورزی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مردم ۷ شهرستان جنوبی سهامدار آن باشند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات