جنوب کرمان پایلوت کشاورزی قراردادی در کشور

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:به پیشنهاد این سازمان و با قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی ،برای اولین بار ،منطقه جنوب کرمان در سال زراعی جدید به عنوان پایلوت کشاورزی قراردای در سطح کشور انتخاب شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رئیس سازمان در جلسه هم اندیشی با نماینده پنج شهرستان جنوبی که با حضور معاونین و مدیران در محل سالن کنفرانس سازمان برگزار شد اظهار داشت: اقتصاد منطقه جنوب کرمان بر پایه کشاورزی است و اکثر مردم منطقه با این بخش سر و کار دارند لذا می‌توان با پشتوانه نمایندگان مجلس تحولی در حوزه کشاورزی منطقه ایجاد کنیم. وی افزود :در دو سال زراعی که در خدمت کشاورزان جنوب کرمان بوده ایم سال اول بهترین سال اقتصادی برای کشاورزان جنوب کرمان رقم خورد، به دلیل اینکه امر صادرات محصولات کشاورزی ،تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود و مجوزات صادرات محصولات منطقه به موقع گرفته شد، اما سال گذشته با توجه به اینکه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت محول شد با ایجاد تعرفه های صادراتی، کار صادرات با مشکل مواجه و همچنین مسائل سیاسی که باعث شد واردات محصولات کشاورزی ایران به عراق که بیشتر از جنوب کرمان ارسال می‌شد، ممنوع گردد و بیماری کرونا نیز همزمان با برداشت محصولات این منطقه باعث کم شدن تقاضا و در نتیجه ضررو زیان کشاورزان شد.دکتر برخوری تصریح کرد : در سال جاری برنامه‌ریزی های اصولی ازجمله منطقه آزاد کشاورزی ، بیمه درامد کشاورزان و کشاورزی قراردادی صورت گرفته ،که ۲ مورد از آنها در حال تحقق و در شورای توسعه مصوب شده است.وی بیان داشت: منطقه آزاد کشاورزی از منطقه ویژه اقتصادی مقوله ای جداست ولی مکمل یکدیگر هستند.وی افزود :منطقه آزاد کشاورزی شامل ۷ شهرستان جنوب است ولی مناطق سردسیر مثل ساردوییه و جبالبارز که کوهستانی هستند را شامل نمی شود.وی خاطرنشان کرد: علاج برون رفت از مشکلات کشاورزی بحث صادرات است و باید زمینه صادرات در این منطقه فراهم کنیم. رییس سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :به پیشنهاد این سازمان مبنی بر اجرای کشاورزی قراردادی، وزیر جهاد کشاورزی قول مساعد داد برای اولین بار در سطح کشور جنوب کرمان به عنوان پایلوت کشاورزی قراردادی سال زراعی جدید را شروع نماید. وی بیان داشت :به همین منظور انجمن سیب زمینی تشکیل شده و در هفته‌های آینده تعاونی پیازکاران و گوجه کاران نیز تشکیل خواهد شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات