بازدید اکیپ های دهگردشی جهاد کشاورزی جیرفت از منطقه ساردوییه

صبح امروز ۱۰ اکیپ دهگردشی جهاد کشاورزی جیرفت ،اراضی کشاورزی منطقه ساردوئیه را پایش کردند.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر برخوری رییس سازمان در حاشیه اعزام اکیپ‌های ده گردشی به منطقه ساردوییه گفت: بر اساس قوانین مصوب کشور ،وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کند به همین منظور حفظ اراضی زراعی و باغی در منطقه و جلوگیری از تغییر کاربری که به تبع آن تولید و اشتغال را متاثر می سازد به عهده جهاد کشاورزی است و اکیپ های دهگردشی امور اراضی کار پایش در منطقه را انجام می دهند.وی افزود: در همین راستا به منظور بازدید، شناسایی ،کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی صبح امروز ۱۰ اکیپ دهگردشی به بخش ساردوییه اعزام شدند و در هفته های آینده سایر مناطق جنوب کرمان را پایش خواهند کرد.وی بیان داشت: چنانچه مردم جنوب کرمان تخلفی در خصوص تغییر کاربری مشاهده نمودند با سامانه اطلاع رسانی ۱۳۱ تماس بگیرند. در ادامه مهندس هوشنگ خوشکام مدیر امور اراضی جنوب کرمان نیز گفت: برای حفظ امنیت غذایی ناگزیر بایستی عوامل تولید را حفظ کنیم،و رکن اساسی تولیدات کشاورزی ،آب وخاک ومحیط زیست هست که همه برای حفاظت از ان باید بکوشند.وی افزود :برای استمرار بهره برداری از اراضی کشاورزی که همان استمرار و تداوم تولیدات کشاورزیست باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود تا تولیدات کشاورزی مستمر وپایدار بماند. وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دو دهه اخیر قسمت اعظمی از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده و سطح اراضی کشاورزی ما کاهش پیدا کرده است وقانونگذار با تصویب قانون حفظ کاربری ارضی زراعی و باغها درسال ۷۴واصلاح آن درسال ۸۵ ظرفیت قانونی ایجاد نموده تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند از تغیر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی جلوگیری نماید.همچنین مهندس علی سالاری مدیر جهاد کشاورزی جیرفت گفت: از مردم شهرستان جیرفت تقاضا داریم از خرد شدن اراضی کشاورزی خودداری کنند چراکه باعث نابودی اشتغال و تولیدات کشاورزی می شود. وی تاکید کرد :هرگونه ساخت و سازهای غیر مجاز و هر گونه خرید و فروش اراضی تحت عنوان خردشدن در قطعات کوچک قطعاً با مشکل دریافت سند و مدارک دیگر مواجه خواهند شد.مدیر جهاد کشاورزی جیرفت از همه کسانی که قصد ساخت و ساز و خرید و فروش زمین در اراضی کشاورزی را دارند خواست: قبل از هرگونه اقدامی به مراکزجهادکشاورزی دهستان‌ها مراجعه نمایند و اطلاعات لازم را دریافت نمایند ،چنانچه واگذاری زمین در طرح هادی و روستا باشد اقدام به خرید و فروش نمایند و اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستا بدون مجوز جهاد کشاورزی،به هیچ وجه قابل قبول نیست و تخلف محسوب و در نتیجه قلع و قمع خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: دستگاه هایی که در جهت ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ، خدماتی نظیر مجوز آب ، برق و غیره ارائه دهند متخلف محسوب شده و برابر قانون برخورد خواهد شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات