نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کهنوج برگزار شد

با حضور امام جمعه، نماینده پنج شهرستان جنوبی، فرماندار و معاونین فرماندار و اعضاء شورای اداری، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کهنوج در محل فرمانداری شهرستان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی کهنوج مهندس علیرضا حیدری مدیر جهاد کشاورزی کهنوج در این نشست خطاب به مسئولین حاضر گفت: در سالی که به نام جهش تولید از طرف مقام معظم رهبری مزین شده است، جهاد کشاورزی بیش از پیش به این مهم توجه خواهد داشت و برنامه ریزی مسئولین بالادستی و ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز بر همین اساس تدوین شده است.حیدری اظهار داشت: در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات بین مدیریت ها و ادارات باید به این موضوع توجه کرد که مجموعه جهادکشاورزی صرفا یک سیستم خدماتی است که همه امور بهره برداران این بخش که جمعیت زیادی را شامل می‌شود، بدون کمترین هزینه ای انجام داده در حالی که مدیریت ها و اداراتی هستند که درآمدزا هستند، بنابراین انتظار داریم این موضوع در تخصیص اعتبارها منظور گردد.وی اضافه کرد: کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی باعث تولید، ارز آوری، اشتغال زایی و دوام و قوام روستاها هستند، به طوری که اگر کشاورزی رونق نداشته باشد، مهاجرت به شهرها صورت گرفته و روستاها خالی از تولید کننده می شوند.وی افزود: توجه به مقوله کشاورزی با توجه به شرایط منطقه، یک امر مهم و اجتناب ناپذیر است.مدیر جهاد کشاورزی کهنوج در این جلسه به گوشه ای از خدمات بخش کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار، توسعه گلخانه ها و … اشاره کرد و گفت: با توجه به این که ارائه برخی خدمات به این قشر، مستلزم اعتبار می باشد ، خواستار توجه بیشتری به تخصیص اعتبارات در این بخش شد .

  نظرات