بارندگی و طوفان شدید باعث خسارت به باغات دهکهان شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی کهنوج علیرضا حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: طوفان و بارندگی شدید باعث ریشه کن کردن، شکستن و ریزش میوه در باغات مثمر انبه، مرکبات و خرما وخسارت به باغداران شهر دهکهان شد.حیدری اظهارداشت: در شرایطی که اقتصاد کشاورزان این شهر بر پایه باغداری بوده و درختانی نظیر مرکبات، خرما، انبه و … در اوج باردهی بودند، این اتفاق باعث شد که درآمد سالیانه این بهره برداران به شدت کاهش یابد. حیدری افزود: انتظار داریم کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در اسرع وقت نسبت به تعیین خسارت در مورد بهره بردارانی که نسبت به بیمه باغات خود اقدام نموده اند، بررسی لازم را انجام دهند و در این بررسی کارشناسان جهادکشاورزی نیز در کنار این کارشناسان حضور خواهند داشت.مدیرجهادکشاورزی کهنوج گفت: کارشناسان مجموعه جهادکشاورزی در اسرع وقت خسارت وارده به باغات این حوزه را بررسی و گزارش کاملی از این موضوع را به مقامات ذی صلاح ارسال خواهند کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات