آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی جهت کشت گیاهان دارویی در جنوب کرمان

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: به متقاضیان واجدشرایط جهت کشت گیاهان دارویی در جنوب کرمان تسهیلات بانکی با سود ۱۲/۵ درصد پرداخت میشود.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان مهندس منصور شریف مدیر امور باغبانی عنوان داشت :جنوب کرمان با سطح زیر کشت ۶ هزار و ۵۵۵ هکتار گیاهان دارویی،گل محمدی و زعفران ،سهم مهمی از تولید این محصولات را در کشور به خود اختصاص داده که در همین راستا توسعه و حمایت از کشت گیاهان دارویی در جنوب کرمان در دستور کار مدیریت امور باغبانی سازمان قرار گرفته است .مدیر امور باغبانی سازمان به متقاضیانی که تمایل به کشت گیاهان دارویی دارند توصیه کرد: در صورت نیاز به تسهیلات بانکی ضمن ثبت نام در سامانه سیتا و ارائه طرح توجیهی و مستندات آب و زمین به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه نمایند تا پس از بررسی طرح در کار گروه استانی در صورت واجد شرایط بودن به متقاضی کشت گیاهان دارویی ، تسهیلات با سود ۱۲/۵ درصد پرداخت میگردد.وی به متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی تاکید نمود: تسهیلات مورد نظر در سطح کشور بصورت متمرکز می باشد و بدیهی است در صورت تاخیر در تشکیل پرونده ممکن است با کمبود اعتبار و عدم امکان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مواجه گردند،لذا ضروری است متقاضیان در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده اقدام تا در اولویت قرار گیرند .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات