نشست مشترک فرماندار کهنوج، مدیر آب و خاک سازمان و مدیر جهاد کشاورزی کهنوج

مدیر جهادکشاورزی کهنوج گفت: با توجه به اهمیت مسائل آب و خاک و توجه دولت تدبیر و امید به مسئله آب، مدیریت منابع آب کشاورزی با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت در این شهرستان نمود عینی داشته است. علیرضاحیدری افزود : توجه به منابع آبی خدادادی از جمله قنوات و همچنین خروجی سد هلیل و استفاده صحیح از کانال های منشعب از آن در این حوزه مسائلی است که باید با برنامه ریزی و تعیین حق آبه بهره برداران به صورت اصولی مورد توجه قرار گیرد.مهندس برخورداری مدیر آب و خاک در این جلسه گفت: مسئله تعیین حق آبه بهره برداران از هلیل باید با کمک عوامل شهرستانی از جمله فرمانداری، دهیاری ها، جهادکشاورزی، آبیاری و … ساماندهی شود.وی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه های آب و خاک در منطقه و شهرستان کهنوج بر توجه بیشتر به این بخش با تخصیص اعتبارات اساسی در پروژه های مختلف تأکید کرد.فرماندار کهنوج گفت: رشد پروژه های آب و خاک در این شهرستان چشمگیر و در طی دولت اخیر بیش از دوبرابر نسبت به همه سنوات قبل بوده، به طوریکه بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار گردیده است. عیدی ضمن تشکر از دکتر برخوری ریاست سازمان، مدیر آب و خاک و مجموعه جهادکشاورزی کهنوج گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا در کنار کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی گام های مؤثری را در جهت اعتلای بیشتر بخش کشاورزی بر داریم .

  نظرات