با حضور استاندار کرمان : خسارت ناشی از بیماری کرونا بر بخش کشاورزی جنوب کرمان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با حضور استاندار کرمان، رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ،معاونت تولیدات دامی سازمان و برخی از اعضاء بخش خصوصی، جلسه بررسی خسارت وارده ویروس کرونا بر بخش کشاورزی و ارائه راهکارها برگزار شد.در این جلسه دکتر سعید برخوری رییس سازمان با اشاره به مسائل و مشکلات تولید، پس از تولید، میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی، مشکلات صادرات محصولات و نقش روابط بین الملل بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و افزود :با توجه به اینکه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت سپرده شده است ، باید از الان برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در سال آینده، میزان نیاز کشور را اعلام نماید تا با کشاورزی قراردادی با کشاورزان قرارداد منعقد گردد و کشاورزان نسبت به کشت محصولات اقدام و براساس هزینه و محاسبه ی سود کشاورزان ،محصولات خریداری گردد. وی بیان داشت :تنظیم بازار محصولات کشاورزی با سایر بخش ها متفاوت است و عوامل بسیاری در آن دخیل هستند.

  نظرات