بازدید رییس سازمان از مراکز خرید گندم در شهرستان فاریاب

عصر امروز دکتر  سعید برخوری رییس سازمان به همراه معاون تولیدات گیاهی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب از ۲ مرکز خرید گندم در این شهرستان بازدید کردند.دکتر برخوری رییس سازمان در حاشیه بازدید از این مراکز گفت: با توجه به اینکه شهرستان فاریاب از مناطق عمده تولید گندم در جنوب کرمان می باشد و از طرفی مسافت ۱۰۰ کیلومتری با شهرستان جیرفت و به منظور تسهیل در خرید گندم کشاورزان و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های کشاورزان این منطقه، ۲ مرکز خرید گندم در این شهرستان راه اندازی شده است.وی افزود: از ابتدای برداشت گندم در این شهرستان بالغ بر ۱۵۰۰۰ تن گندم توسط این ۲ مرکز از کشاورزان خریداری شده است.

  نظرات