تجهیز بیش از ۷۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی جنوب کرمان به سامانه های نوین آبیاری

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: تا کنون ۷۸ هزار و ۶۴۹ هکتار از زمین های کشاورزی جنوب کرمان به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند. که تجهیز بیش از ۳۲ هزار هکتار از این اراضی در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان ، مهندس وحدت برخورداری مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان اظهارداشت: تا کنون ۷۸ هزارو ۶۴۹ هکتار از زمین های کشاورزی جنوب کرمان به سامانه های نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار، کم فشار و بارانی )مجهز شده اند، که تجهیز ۳۲ هزار و ۵۶۰ هکتار از این اراضی در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است. وی افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید اجرای ۳۲هزار و ۵۶۰ هکتار از اراضی جنوب کرمان، اعتباری معادل ۳ هزارو ۳۱ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که تجهیز این مساحت از اراضی به سامانه های نوین آبیاری باعث ایجاد شغل پایدار برای ۶ هزار و ۵۱۲ نفر شده است.برخورداری یکنواختی بیشتر پخش آب در زمین ناهماهنگ، انجام آبیاری های سبک و سنگین،تسهیل در اتوماتیک شدن آبیاری، توانایی پخش توام کود، سم و آب و ایجاد تغییرات مطلوب در وضعیت آب و هوایی مزرعه را از مزایای استفاده از سامانه های نوین آبیاری عنوان کرد .وی افزود: برای اجرای آبیاری تحت فشار باید کیفیت آب کشاورزی را مورد توجه قرار داد و آب در سیستم آبیاری تحت فشار دارای خورندگی ، مواد شیمایی مضر، ذرات معلق و … نباشد تا منجر به آسیب به لوله ها و یا گرفتگی نازل های آبیاری نشود.وی گفت: کیفیت آب در آبیاری تحت فشار بسیار حائز اهمیت است و در صورتی که آب مناسب نباشد باید از واحد های فیلتراسیون استفاده گردد.مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان بیان داشت:نوسانات جریان برق و آب بر سیستم های ابیاری موثر میباشد و در یک سیستم آبیاری تحت فشار جریان و دبی مشخصی از آب در نظر گرفته می شود و فاصله گرفتن سیستم از این دبی آب منجر می شود تا آبیاری تحت فشار راندمان مطلوبی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بعضی از سیستم های آبیاری تحت فشار تنها در زمین های با قواره مستطیل و یا مربع قابل پیاده سازی هستند، در ادامه افزود: بعضی از سیستم ها نظیر ماشین های متحرک را در مزرعه های کوچک نمی توان استفاده نمود.وی اظهار داشت : سیستم های آبیاری با محدودیت استفاده در شرایط آب و هوایی خاص مواجه می باشند به نحوی که سیستم آبیاری بارانی را نمی توان در مناطق بادخیز و یا نواحی بسیار خشک استفاده نمود

  نظرات