تامین و توزیع بیش از ۳۵۰۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جنوب کرمان.

رییس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان گفت: در سال ۹۸ بیش از ۳۵۰۰۰ تن انواع کودهای پتاسه، فسفاته و ازته توسط این شرکت تدارک و در منطقه توزیع شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس محمد شریفی رییس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان گفت:این شرکت به صورت مستقل وظیفه تامین ، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی را در۷شهرستان جنوبی استان کرمان به عهده دارد. وی افزود: در راستای برنامه های سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان ، علی رغم همه مشکلاتی که در سال ۱۳۹۸ وجود داشته این وظیفه به نحواحسن انجام داده و توانسته نسبت به سنوات قبل با توجه به مشکلاتی نظیر تحریمهای ظالمانه علیه کشور، ۳مرحله تعطیلی پتروشیمی های کشور و اعتصاب رانندگان و همچنین مشکلاتی که در اواخر سال از بابت شیوع ویروس کرونا بوجود آمد وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و بیش از ۳۵۰۰۰ تن انواع کودهای پتاسه، فسفاته و ازته را تدارک و توزیع کند .شریفی بیان داشت: با توجه به تقاضای بالای کشاورزان برای کود اوره پیگیرها برای افزایش سهمیه منطقه در سال۹۹ نیز انجام شده است.گفتنی است با توجه به عملکرد خوب این شرکت در تهیه و توزیع کود نسبت به سالهای قبل در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی از مدیرعامل شرکت توسط رییس سازمان تقدیر شد.

  نظرات