آمار ها و اطلاعات سایر واحد ها

نقش و وظیفه آمار همچون چراغی می‌باشد برای روشن‌کردن نقاط تاریک تصمیم‌گیری صریح و بی‌ابهام فرد تصمیم‌گیرنده. نتایج تهیه و تولید آمار جامعه را قادر می‌سازد تا به قضاوت بنشیند که در مورد مسأله مشخصی نسبت به مقطع زمانی معین پیشرفت، توقف و یا عقب‌رفتگی حاصل شده است.

 

آمار طرح های اجرا شده آبیاری تحت فشار ۹۷

آمار تعداد چاه ها

ارزش تولیدات ۹۷-۱۳۹۶

آمار تولیدات دام ۹۷

آمار زنبور و طیور ۹۷

آمار شیلات ۹۷

آمار گلخانه های۹۷

آمار مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی ۹۷

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات