آمار و ارقام محصولات باغی

با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز مبرم و شدید انسان به گیاه لازم است در مورد گیاهان زراعی وباغی آمار و اطلاعات کافی به دست آوریم تا بتوانیم نیازهای حیاتی ومهم گیاه وعوامل مؤثر در رشد و نمو آن را بشناسیم. در این صورت عوامل مؤثر در افزایش عملکرد (راندمان) محصول را خواهیم شناخت .

آمار محصولات باغی ۹۷

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات