محصولات شاخص

هندوانه

هندوانه

نام محصول : هندوانه   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۱۲۹۰۰هکتار با میزان تولید ۴۱۲۸۰۰ تن   مزیت های محصول منطقه : خارج از فصل بودن محصول وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید. وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع […]

ادامه مطلب
مرکبات

مرکبات

نام محصول : مرکبات   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۳۳۰۱۷ هکتار با تولید ۵۵۵۰۲۱ تن مزیت های محصول منطقه : محصول ارگانیک و  سالم تنوع زیاد قابلیت انبارداری   ارقام محصول در منطقه: پرتقال ،نارنگی ، لیموو گریپ فروت بازه زمانی تولید محصول :     صنایع تبدیلی […]

ادامه مطلب
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

نام محصول : گوجه فرنگی (هوا آزاد)   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۱۱۲۰۰هکتار با میزان تولید ۳۹۱۶۰۰ تن   مزیت های محصول منطقه : خارج از فصل بودن محصول وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید. وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری […]

ادامه مطلب
خیار سبز

خیار سبز

نام محصول : خیار سبز (تونلی)   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۱۱۰۰۰ هکتار با میزان تولید ۳۵۰۸۰۰ تن   مزیت های محصول منطقه : خارج از فصل بودن محصول وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید. وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری […]

ادامه مطلب
خرما

خرما

نام محصول : خرما پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۳۰۷۷۴هکتار با میزان تولید۲۰۱۰۰۰ تن مزیت های محصول منطقه : محصول ارگانیک و سالم تنوع قابلیت انبارداری   ارقام محصول در منطقه: مضافتی(     )،کلوته(    )،مرداسنگ و …   بازه زمانی تولید محصول : نیمه اول تیر  لغایت نیمه اول مهرماه […]

ادامه مطلب
سیب زمینی

سیب زمینی

نام محصول :  سیب زمینی   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۸۶۵۶ هکتار با میزان تولید ۴۱۲۸۰۰ تن   مزیت های محصول منطقه : خارج از فصل بودن محصول وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید. وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری برای […]

ادامه مطلب
پیاز

پیاز

نام محصول : پیاز   پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری : ۵۵۰۰ هکتار با میزان تولید ۳۲۰۵۰۰ تن   مزیت های محصول منطقه : خارج از فصل بودن محصول وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید. وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری برای ایجاد […]

ادامه مطلب