آمار و ارقام

آمار ها و اطلاعات سایر واحد ها

آمار ها و اطلاعات سایر واحد ها

نقش و وظیفه آمار همچون چراغی می‌باشد برای روشن‌کردن نقاط تاریک تصمیم‌گیری صریح و بی‌ابهام فرد تصمیم‌گیرنده. نتایج تهیه و تولید آمار جامعه را قادر می‌سازد تا به قضاوت بنشیند که در مورد مسأله مشخصی نسبت به مقطع زمانی معین پیشرفت، توقف و یا عقب‌رفتگی حاصل شده است.   آمار طرح های اجرا شده آبیاری […]

ادامه مطلب
آمار و ارقام محصولات باغی

آمار و ارقام محصولات باغی

با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز مبرم و شدید انسان به گیاه لازم است در مورد گیاهان زراعی وباغی آمار و اطلاعات کافی به دست آوریم تا بتوانیم نیازهای حیاتی ومهم گیاه وعوامل مؤثر در رشد و نمو آن را بشناسیم. در این صورت عوامل مؤثر در افزایش عملکرد (راندمان) محصول را خواهیم […]

ادامه مطلب
آمار و ارقام محصولات زراعی

آمار و ارقام محصولات زراعی

آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد میشود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات […]

ادامه مطلب
میزخدمات الکترونیک ارائه شده به ارباب رجوع

میزخدمات الکترونیک ارائه شده به ارباب رجوع

تمامی کشاورزان محترم جهت انجام امور کشاورزی(دریافت تسهیلات کشاورزی ، دریافت نهاده های کشاورزی ، دریافت سوخت ، مشاوره و …..) در : مرحله اول : باید به مراکز خدمات جهاد کشاورزی حوزه خود مراجعه نمایند. مرحله دوم: به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرحله سوم : به مدیریت های تخصصی ستاد سازمان مراجعه نمایند.   […]

ادامه مطلب