۱۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت ناشی از سیل و بارندگی به بخش کشاورزی جنوب کرمان

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: برآورد اولیه خسارت ناشی از بارندگی و سیل ۲۱ دیماه ۹۸ به بخش کشاورزی منطقه قریب ۱۰۰ میلیارد تومان ، که بیشترین خسارت مربوط به شهرستان های منوجان، قلعه گنج و رودبار جنوب می باشد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر برخوری رییس سازمان در خصوص برآورد اولیه خسارت ناشی از سیل مورخ ۲۱ دیماه ۹۸ در جنوب کرمان بیان داشت :علیرغم پیش آگاهی و اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص بارندگی شدید و سیل ، در شهرستان منوجان قریب به۱۲۷ میلیمتر بارندگی صورت گرفت که بیشترین خسارت نیز مربوط به این شهرستان مبلغی قریب ۵۰ میلیارد تومان و همچنین در شهرستان‌های قلعه‌گنج و رودبار جنوب به دلیل همجواری با تالاب جازموریان با خسارت مواجه گردیدند.
دکتر برخوری در ادامه افزود : در شهرستان رودبار جنوب قریب به ۱۰ میلیارد تومان و شهرستان قلعه‌گنج قریب ۲۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی بخصوص در مزارع گندم و کلزا ، دام ، منابع آبی ، قنوات، چاه ها و کانال های آب رسانی وارد شد.رییس سازمان جهادکشاورزی پیرامون اقدامات انجام شده گفت: اکیپ هایی جهت خارج کردن دام‌ها از مناطق سیل زده اعزام ولی قریب ۳۹۰ راس دام تلف شد که اکیپ های دامپزشکی جهت معدوم سازی دام های تلف شده در منطقه مستقر هستند .وی با اشاره به میزان خسارت وارده به سایر شهرستان‌های جنوب کرمان اظهار داشت: قریب ۲۰ میلیارد تومان خسارت به دیگر شهرستان های جنوبی وارد شد که بیشترین خسارت مربوط به منابع آبی بود و در مجموع نسبت به شهرستان‌های قلعه‌گنج و رودبار جنوب و منوجان خسارت به مزارع و دام ها کمتر بود .دکتر برخوری مجموع براورد اولیه مبلغ خسارت وارده به بخش کشاورزی جنوب را قریب ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود میزان خسارت دقیق‌تر در حال بررسی و برآورد خسارت توسط کارشناسان می باشد.

  نظرات