کارگاه آموزشی اهمیت تولید نهال سالم و عاری از بیماری مرکبات در شهرستان منوجان برگزار شد

کارگاه آموزشی تولید نهال سالم مرکبات با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و مدرس کارگاه، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان منوجان و باغداران این شهرستان در روستای دهنو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان گفت: در این کارگاه آموزشی اهمیت تولید، اصالت و سلامت نهال در نهالستان ها، شرایط احداث باغ، قرنطینه و جابجایی و همچنین نهال هایی که از سایر استان های مجاور وارد منطقه میشد و راهکار های قانونی ارائه گردید.

دکتر احمدپور رئیس سازمان در حاشیه این کارگاه آموزشی در خصوص آفت سرخرطومی حنایی عنوان کرد: جابجایی پاجوش از مناطق آلوده و همچنین داخل خود شهرستان ممنوع است و انتقال باید از طریق تاییدیه توسط مدیریت حفظ نباتات انجام پذیرد.

وی افزود: خود باغداران باید در جهت فرهنگ سازی برای جلوگیری از انتقال پاجوش و همچنین در ردیابی و مبارزه نهایت همکاری را با کارشناسان جهاد کشاورزی داشته باشند تا آفت مخرب سوسک سرخرطومی حنایی در این منطقه کنترل شود.