مسابقات چهارجانبه والیبال یادواره سردار شهید سلیمانی در سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.

رییس کمیته ورزش سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: یک دوره مسابقه چهارجانبه والیبال با عنوان یادواره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محل سالن ورزشی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان حسن درج رییس کمیته ورزش سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان اظهارداشت: در راستای بزرگداشت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تقویت روحیه مقاومت و ایثار ، یک دوره مسابقه چهارجانبه والیبال کارکنان مرد با حضور چهار تیم، در محل سالن تربیت بدنی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان برگزار گردید.
در پایان مسابقات تیم شهید آرمان و شهید شجاع حیدری به ترتیب عنوان اول و دوم و تیم شهید توکلی و شهید دهقانپور نیز سوم و چهارم شدند.

  نظرات