مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان از تشکیل کارگروه استانی طرح زنان کار آمد روستای سرآمد خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدی میجانی عنوان کرد: توسعه نقش آفرینی زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی به عنوان بخش مهمی از جمعیت فعال جامعه یکی از ارکان مهم توسعه همه جانبه کشور و اهتمام بخشی به توسعه پایدار می باشد که برهمین اساس برنامه ابلاغی موسسه آموزش ترویج کشاورزی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در نظر دارد طرح زنان کارآمد، روستای سرآمد را با هدف توسعه کشاورزی خانوادگی، توسعه مشاغل مکمل کشاورزی و بهبود معیشت خانوار روستایی در چند روستای پایلوت به عنوان روستای الگویی در جنوب کرمان اجرایی نماید.

وی اظهار داشت: در این روستاها با درگیر کردن زنان روستایی برای اجرای پروژه های اشتغالزا رونق اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش یک محصول خاص را به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: روستای قاسم آباد رودبارجنوب و روستاهای ساغری و اسفندقه جیرفت به عنوان پایلوت انتخاب شدند شدند.

وی در ادامه از راه اندازی نمایشگاه دائمی برای فروش محصولات زنان روستایی و عشایری و همچنین فروش محصولات روستایی و عشایری در تهران خبر داد.

17/08/1402