فعالیت ۳ نهالستان مجوزدار مرکبات در منطقه جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر صادق حسین زاده اظهار داشت: ۳ واحد نهالستان تولید انواع نهال مرکبات دارای مجوز فعالیت از سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان در منطقه وجود دارد که سالانه قریب به ۱۴۰هزار اصله نهال دارای شناسه تولید و در منطقه تولید و توزیع می گردد.وی بیان داشت:  ارقام تولیدی مرکبات شامل انواع نهال گریپ فروت، نارنگی، پرتقال ،لیموشیرین و لیموترش با پایه های ولکامریانا و نارنج می باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: ضروری است باغداران عزیز نهال خود را از نهالستان های دارای مجوز و مورد تایید کمیته فنی نهال تهیه نمایند و در زمان تهیه نهال از سلامت و اصالت آن اطمینان حاصل نموده و نسبت به اخذ فاکتور رسمی از تولید کننده اقدام کنند.

دکتر حسین زاده خاطرنشان کرد:  در خرید نهال به شناسه (لیبل) نهال که توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور صادر می گردد دقت شود و شناسه یا لیبل از جنس کاغذ فشرده ، آلومینیوم که روی آن کلیه مشخصات شناسایی نهال شامل نام ونام خانوادگی تولیدکننده، نام رقم، نام پایه، سال تولید، شماره مجوزموسسه، نام استان و شهرستان محل تولید و کد 14رقمی موسسه درج گردیده و گویای سلامت و استاندارد بودن نهال است و همچنین دارای ارزش حقوقی است و از طرف موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال قابل ردیابی می باشد و تایید سلامت نهال توسط مدیریت حفظ نباتات صورت می گیرد.