تصویر اول

دوره آموزشی تشکل های غیر دولتی زنان روستایی و نقش آنها در توسعه روستایی برگزارشد

دوره آموزشی تشکل های غیردولتی زنان روستایی و نقش آنها در توسعه روستایی با حضورمعاون مدیر ترویج کشاورزی، کارشناس مسئول زنان روستایی و عشایری، رئیس اداره ترویج مدیریت ترویج، روسای ادارات ترویج شهرستان و ۳۶نفر از کارشناسان مروج پهنه های کشاورزی در محل مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: در راستای ارتقاء توانمندی کارشناسان و امادگی برای اجرای برنامه عملیاتی فعالیت ها و پروژه های دفتر زنان روستایی و عشایری این دوره آموزشی با هدف آشنایی کارشناسان با تشکل های غیر دولتی، سازوکار ایجاد تشکل ها و نقش آنها در توسعه بخش کشاورزی، همچنین بهره برداری از ظرفیت های موجود جهت ارتقاء توان علمی، مهارتی و افزایش توانمندی های کارشناسان در بخش کشاورزی برگزار گردید. گفتنی است در این دوره مباحث تشکل های غیردولتی، ویژگی ها و نقش آنها در توسعه، توانمند سازی زنان و… مطرح ودر پایان به سوالات حضار پاسخ داده شد.