جنوب کرمان با تجهیز ۳۳ درصد از اراضی از مناطق پیشرو کشور است

مجری سامانه های نوین آبیاری کشور گفت: منطقه جنوب کرمان با تجهیز ۳۳ درصد از اراضی خود به سامانه های نوین آبیاری از مناطق پیشرو در سطح کشور محسوب می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان ، مهندس عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی در نشست ستاد ابیاری تحت فشار در جنوب کرمان عنوان کرد: پروژه سامانه های نوین ابیاری به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی هست که در افزایش تولید محصولات کشاورزی و صرفه جویی در میزان مصرف اب و انرژی و کاهش مصرف کود ، سموم و نهاده های کشاورزی ، موثر می باشد.
وی با اشاره اجرای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ابی کشور به سامانه های نوین آبیاری بعد از انقلاب اسلامی تاکنون افزود: از بعد از انقلاب تاکنون حدود ۲ میلیون هکتار اراضی سنتی پایاب منابع کوچک آبی نظیر چشمه، قنات و چاه و همچنین حدود حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی پایاب شبکه های بزرگ که به اراضی مدرن معروف می باشند به سامانه های نوین ابیاری تجهیز و تحویل بهره بردار شده اند و حدود ۱۲۰ هزار هکتار نیز در حال اجرا می باشد که تا پایان سال مالی تجهیز و مورد بهره برداری قرار می گیرند.
مهندس زارع بیان داشت: در حال حاضر متوسط اراضی آبی کشور که به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند حدود ۲۴ درصد می باشد در حالی که در جنوب کرمان ۳۳ درصد اراضی به سامانه های نوین تجهیز شده اند و این بیانگر این است که جنوب کرمان در زمینه اجرای طرح پیشرو می باشد.

  نظرات