IMG_6211

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کشت های پاییزه در مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی، صبح امروز با حضور کارشناسان پهنه، روسای مراکز جهاد کشاورزی و روسای ادارات ستادی مدیریت، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کشت های پاییزه برگزار شد.

در این جلسه مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی گفت: شهرستان عنبرآباد با تولید سالانه یک میلیون تن محصولات زراعی و باغی رتبه دوم تولید را در جنوب کرمان بعد از شهرستان جیرفت به خود اختصاص داده است لذا با شروع فصل کشت محصولات زراعی، نحوه توزیع و بموقع نهاده ها توسط کارشناسان پهنه کاری سنگین و حائز اهمیت است.

وی افزود: کارشناسان پهنه در زمینه ثبت کشت های زراعی نهایت دقت را انجام دهند تا آمار بصورت واقعی در سامانه ثبت و بر همین اساس نهاده ها توزیع گردد.

و در ادامه پس از ارائه گزارش عملکرد توسط مسئولین مراکز و ادارات تخصصی مدیریت، در خصوص سوخت ماشین آلات کشاورزی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی،بازدید از لوله های توزیع شده، اطلاع رسانی به گلخانه داران جهت استفاده از گاز، بازدید از فروشگاه های کشاورزی ، نظارت واحد تنظیم بازار بر نانوایی ها و اصناف و نظم و انضباط اداری تأکید شد.

همچنین در این جلسه پروژه اثر بخشی آبیاری تحت فشار در دشت جیرفت و عنبرآباد توسط دکتر کوهستانی نماینده دانشگاه جیرفت تشریح ومقرر گردید: این پروژه تحقیقاتی با همکاری کارشناسان پهنه اجرا گردد.