برگزاری هفته انتقال یافته های تحقیقاتی در جنوب کرمان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب استان کرمان گفت:هفته انتقال یافته های تحقیقاتی به منظور افزایش سطح دانش بهره برداران با همکاری محققین مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس پونه نامور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات ترویجی به منظور افزایش سطح دانش بهره برداران استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته با همکاری محققین مراکز تحقیقاتی می باشد .وی افزود: با عنایت به تصویب برنامه عملیاتی فعالیت‌های آموزشی ترویجی سال ۱۳۹۸ منطقه جنوب کرمان و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی به مدت سه روز از تاریخ ۳۰ دی ماه لغایت ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار گردید.وی اظهار داشت: در این برنامه ۶ عنوان سخنرانی توسط محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان بر اساس اولویت های تحقیقاتی منطقه ارائه گردید.مدیر هماهنگی ترویج سازمان اضافه کرد:در برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی سال ۱۳۹۸ جمعی از معاونین سازمان، مدیران ستادی و مدیران اجرایی و تعدادی از کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های تولیدی و کشاورزان و بهره برداران منطقه حضور داشتند.

  نظرات