برگزاری روز مزرعه استانی پیوند سرشاخه کاری گردو در جنوب کرمان

سرشاخه کاری گردو با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان،رئیس مرکز تحقیقات و‌آموزش کشاورزی جنوب کرمان،معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های جیرفت و فاریاب، روسای مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان شهرستان های جیرفت و عنبرآباد و کشاورزان در محل پایلوت پیوند سرشاخه کاری گردو در روستای سربیژن حوزه مرکز جهاد کشاورزی ساردوئیه شهرستان جیرفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمد پور در این‌ خصوص گفت: با توجه به اینکه منطقه جنوب کرمان رتبه پنجم تولید گردو ‌را دارد کار سرشاخه کاری گردو‌ در مناطق کوهستانی شهرستان جیرفت برای افزایش تولید و محصول با کیفیت در ۱۰ منطقه به صورت پایلوت اغاز شد.

photo4431560270