برگزاری جلسه با مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان صبح امروز جلسه با مهندس نیکبخت مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با حضور دکتر احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، دکتر اعظمی نماینده مردم شریف و نجیب شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه مسائل و مشکلات بخش کشاورزی جنوب کرمان و تاکید بر توسعه گلخانه‌ها، حمایت در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و اجرای الگوی کشت مبتنی بر ظرفیت های منطقه برگزار شد.