برداشت ۲۴۰۰ تن سیب درختی از باغات منطقه جنوب کرمان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از برداشت سیب درختی از قریب ۵۷۲ هکتار  باغات این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر صادق حسین زاده مدیر باغبانی گفت: سطح کشت باغات سیب جنوب کرمان حدود ۵۷۲ هکتار می باشد که از این سطح ۲۲ هکتار نابارور و ۵۵۰ هکتار بارور می باشد.

وی بیان داشت: برداشت سیب  در جنوب کرمان با ارقام زودرس گلاب از اواسط خرداد ماه شروع و تا اواخر مهر ماه با برداشت از ارقام دیررس تجاری (لبنانی زرد و لبنانی قرمز ) به پایان می رسد.

دکتر حسین زاده افزود: باغات سیب در مناطق کوهستانی شهرستان های جیرفت و عنبرآبلاد به ویژه مناطق ساردوئیه ،جبالبارز و اسفندقه کشت و پرورش می یابد و با توجه به مساعد بودن شرایط اقلیمی، میوه سیب در این مناطق از کیفیت خوبی برخوردار می باشد و قریب به ۲۴۰۰ تن محصول از باغات سیب منطقه  برداشت و در بازارهای داخل و خارج از  استان عرضه می گردد.

17/08/1402