باغ مادری مرکبات و تولید انبوه نهال سالم در منطقه جنوب کرمان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید

در پنجمین روز از هفته دولت رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مدیر شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، معاون اعتبارات بانک کشاورزی و مدیر باغبانی سازمان از روند اجرای پروژه باغ مادری مرکبات جنوب کرمان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان گفت: هدف از احداث باغ مادری مرکبات، تولید پیوندک سالم برای تولید نهال و احداث و بازسازی باغات مرکبات در جنوب کشور است.وی بیان داشت: در منطقه نراب در قالب یک اسکرین هوس هسته های اولیه برای نگهداری پایه های اصلی و همچنین پیش تولید باغ مادری با درختان سالم، عاری از ویروس با اصالت ژنتیکی کاملا شناخته شده راه اندازی خواهد شد.وی افزود: ۲۰ رقم تجاری منطقه جنوب کشور در این مکان تولید و نگهداری می شود و از این درختان پیوندک برای تولید نهال توسط نهالستان های مجوز دار در کل جنوب کشور تولید خواهد شد.دکتر احمدپور اظهار داشت: فاز دوم این پروژه که در سال های آینده کلید خواهد خورد، تولید ۴۵۰ هزار نهال سالم در سال را خواهد داشت. وی عنوان کرد: تا کنون سرمایه گذار برای احداث این مجموعه از منابع شخصی استفاده کرده و برای تکمیل پروژه و خرید نهال های مادری و پوشش مورد نظر، تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۸ به مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: قول مساعد داده شده تا منابع تسهیلات تأمین و این پروژه تکمیل شود و در دو ماه آینده نهال های مورد نظر از مؤسسه مرکبات کشور خریداری شود تا از سال آینده پیوندک مورد نیاز نهالستان های منطقه تولید گردد و شاهد تولید نهال سالم برای نهالستان های منطقه باشیم.دکتر احمد پور یکی از مهمترین راه  پیشگیری بیماری های گرینینک، جاروک لیمو ترش و زوال مرکبات در منطقه جنوب کرمان را  تولید نهال سالم و عاری از ویروس عنوان کرد و افزود: به زودی با همکاری مدریت شعب بانک کشاورزی نهال سالم مجوز دار در اختیار باغداران منطقه گذاشته خواهد شد.