اطلاعیه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
  • دسته بندی : اطلاعیه ها
  • نظرات : ۰

قابل توجه کشاورزان حوزه شهرستان جیرفت

باسلام
براساس پیش بینی اداره هواشناسی،از بعدازظهرامروز،مورخ ۲۵آذرماه نودوهشت باورودسامانه بارشی به منطقه،وگسترش وادامه این سامانه درروزهای آتی،احتمال وقوع سیلاب،تگرگ،درمناطق مستعد وبارش برف درمناطق کوهستانی وجودداشته ،لذاتوصیه میشود دامداران عزیز دام های خودرا ازحاشیه رودخانه هاومسیل هاخارج نمایندهم چنین کشاورزان مناطق کوهستانی اقدامات لازم برای استحکام ویاجمع آوری خطوط انتقال آب از مسیر رودخانه ها انجام دهند لازم به ذکراست متعاقب این سامانه ،در روزهای پایانی هفته واز روزجمعه باکاهش شدید دمادرمناطق پست احتمال سرمازدگی به محصولات زراعی وگلخانه ای دوراز انتظارنیست بنابراین گلخانه داران عزیزلازم است در روزهای پایانی هفته مشعل های حرارتی را روشن واز سالم بودن پوشش گلخانه اطمینان حاصل نمایند.

تیم پایش هواشناسی ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان جیرفت

  نظرات