آغاز برداشت ذرت علوفه ای بهاره در شهرستان عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد مهندس پیرنیا مدیر جهاد اظهار کرد :کار برداشت ذرت علوفه ای بهاره از اول تیرماه در سطح ۲۵۰ هکتار از مزارع شهرستان عنبرآباد آغاز شده است .

وی افزود : متوسط عملکرد برداشت ذرت علوفه ای در هر هکتار ۷۵ تن می باشد و پیش بینی می شود در مجموع قریب به ۲۰هزار تن ذرت علوفه ای در شهرستان عنبرآباد برداشت شود .

وی گفت : ذرت علوفه ای عنبرآباد علاوه بر مصرف داخلی به استان های همجوار نیز عرضه می شود .

گفتنی است : ذرت بهاره در اسفند ماه کشت و در تیرماه برداشت می شود .