امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
شنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ - ۲۱:۰۴ |
کد خبر : ۲۲۲ |
آیتم های منو

شرح وظایف:

- ایجادهماهنگی و پیگیری امورتدوین واجرای برنامه ، تأمین و جذب منابع مالی و اعتباری و ارزیابی عملکرد برنامه های مـرتبط بـامدیریت کاهش مخاطرات و بحران بخش کشاورزی درکلیه زیربخشها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی مستقر درسطح منطقه

- برنامه ریزی و همـاهنگی لازم جهـت اسـتفاده بهینـه از ظرفیـتهـای سـازمان جهادکشـاورزی و دسـتگاه هـای وابسـته و سـایردستگاههای فرابخشی منطقه ای در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه

- نیازسنجی ، تدوین واجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، و فرهنگی برای کارکنان وبهره برداران به منظور ارتقای دانش و فناوری مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه

- برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری تمرینها و مانور درمنطقه به منظور افزایش آمادگی و مقابله در مدیریت خطرپذیری و بحـران بخش کشاورزی منطقه

- پیگیری تهیه و اجرای طرح های جامع مدیریت خطر پذیری مخاطرات بخش کشاورزی منطقه

- تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط بـه پیشـگیری، آمـادگی، مقابلـه و بازسـازی وبازتوانی آسیبهای ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی منطقه

- ایجاد هماهنگی به منظور بهره گیری از ظرفیت مراکز و مجامع تخصصی مربوطه جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی منطقه

- مشارکت فعال در کلیه امور مرتبط با نظام مدیریت بحران منطقه و پیگیری اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی .

- انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی منطقه

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید

طراحی و پشتیبانی فنی : اداره آمار و انفورماتیک

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان می باشد.