تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمانبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس...

آغاز برداشت ذرت علوفه ای در جنوب استان کرمان

آغاز برداشت ذرت علوفه ای در جنوب استان کرمان

آغاز برداشت ذرت علوفه ای در جنوب استان کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت :پیش بینی...

تصویب 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیا قنوات در جنوب کرمان

تصویب 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیا قنوات در جنوب کرمان

تصویب 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیا قنوات در جنوب کرمانمدیر آب و خاک سازمان گفت : در...

آغاز برداشت خرمای زودرس در جنوب کرمان

آغاز برداشت خرمای زودرس در جنوب کرمان

آغاز برداشت خرمای زودرس در جنوب کرمانرئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: برداشت خرمای...

پیشرفت 90 درصدی پروژه اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان

پیشرفت 90 درصدی پروژه اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان

پیشرفت 90 درصدی پروژه اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان...

 • تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

  تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

 • آغاز برداشت ذرت علوفه ای در جنوب استان کرمان

  آغاز برداشت ذرت علوفه ای در جنوب استان کرمان

 • تصویب 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیا قنوات در جنوب کرمان

  تصویب 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیا قنوات در جنوب کرمان

 • آغاز برداشت خرمای زودرس در جنوب کرمان

  آغاز برداشت خرمای زودرس در جنوب کرمان

 • پیشرفت 90 درصدی پروژه اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان

  پیشرفت 90 درصدی پروژه اقتصاد مقاومتی در جنوب کرمان